Słowo do parafian archiwum

Przekraczamy Rubikon

0 komentarzy

X Niedziela zwykła Rok ?C?

25 Historia jednej klęski Echo Pierwszej Księgi Królewskiej 17, 17-24 X Niedziela zwykła Rok ?C? W świecie, który pustoszyły epidemie i wojny, nietrudno było spotkać wdowę. Żyło ich wiele i […]

0 komentarzy

XII Niedziela zwykła Rok C

27 Płacz nad pierworodnym XII Niedziela zwykła Rok C Echo Księgi Zachariasza 12, 10-11 W omawianym fragmencie Księgi Zachariasza pojawia się nazwa Megiddo. Chodzi o równinę Jizreel, najbardziej żyzny fragment […]

0 komentarzy

XI Niedziela zwykła Rok ?C?

26 Grzech i skrucha Dawida Echo Drugiej Księgi Samuela 12, 1. 7-10. 13 XI Niedziela zwykła Rok ?C? Ludziom władzy czasem wydaje się, że wszystko im wolno. To poczucie, że […]

0 komentarzy

VI Niedziela Wielkanocna Rok C

VI Niedziela Wielkanocna Rok C Echo Dziejów Apostolskich Dz 15, 1-2. 22-29 Ewangeliczny mini-max Jak na 2000 lat historii Kościoła to liczba zwołanych soborów wydaje się niewielka. W sumie było […]

0 komentarzy

Zmartwychwstanie 2016 ? oś nowego życia

Zmartwychwstanie 2016 ? oś nowego życia Zadziwia rodowód uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Święto rodzi się pierwszego dnia po szabacie czyli w dzień powszedni, gdy Jerozolima leniwie zaczyna budzić się ze snu. […]

0 komentarzy

III Niedziela Wielkiego Postu Rok ?C?

?Nie? mówione z miłości Echo Księgi Wyjścia 20, 1-17 III Niedziela Wielkiego Postu Rok ?C? Kiedyś na wykładzie teologii zapytałem starego profesora: co jest najważniejsze albo najpiękniejsze w Dekalogu? Po […]

0 komentarzy

II Niedziela Wielkiego Postu Rok ?C?

Przymierze z ojcem wiary Echo Księgi Rodzaju 15, 5-15 II Niedziela Wielkiego Postu Rok ?C? Zawieranie przymierzy jest elementem strategii przetrwania w świecie, w którym nie ma równowagi sił. Słabsi, […]

0 komentarzy

I Niedziela Wielkiego Postu

Powrót do źródeł Echo Księgi Powtórzonego prawa 26, 4-10 I Niedziela Wielkiego Postu Na progu Wielkiego Postu Bóg chce, byśmy wrócili do początku, czyli do źródeł wiary. Ma to zrobić […]

0 komentarzy