Legion Maryi

  • 1921 r. – Legion Maryi założony został przez Franka Duffa w Dublinie
  • 31.08.1984 r. w Katowicach powstaje pierwsza w Polsce Kuria LM
  • 22.10.1995 r. w parafii p.w. Św. Krzyża w Lublinie powstaje Legion Maryi z inicjatywy proboszcza ks. Mariana Dumy , z udziałem ks. Stanisława Zająca – ówczesnego Asystenta Kościelnego LM w Archidiecezji Lubelskiej.

Legion Maryi jest obecny w 163 krajach świata. Liczba członków sięga około 3 mln. osób, zaś członków pomocniczych szacuje się na około 7 mln. osób.

Opiekunem duchowym jest Ksiądz Wikariusz

W naszej parafii założono dwa Prezydia:

1. p.w. Królowej Rodzin – spotkania w każdy poniedziałek po wieczornej mszy św.
2. p.w. Matki Łaski Bożej – spotkania w każdy czwartek po mszy w. wieczornej

Posługi apostolskie legionistów

Legion Maryi jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, który pod duchowym przewodnictwem kapłana służy pomocą Kościołowi. W naszej parafii realizujemy to m.in. poprzez: prowadzenie Różańca Św. i Koronki do Miłosierdzia Bożego. W pierwsze soboty miesiąca prowadzimy adorację Najświętszego Sakramentu. Uczestniczymy w adoracjach i nabożeństwach oraz pomagamy w organizacji wszelkich uroczystości parafialnych. Otaczamy opieką wędrującą po domach parafian Figurkę Matki Bożej Fatimskiej. Pomagamy w rozwoju duchowym dzieciom z Domu Dziecka. Prowadzimy apostolat Cudownego Medalika, bierzemy udział w rekolekcjach i pielgrzymkach. Prowadzimy kiosk parafialny. Jesteśmy otwarci na wszelkie sygnały o pomoc i modlitwę.