Młodzieżowa W. JP II

Wspólnota młodzieżowa im. Jana Pawła II

 

Katarzyna Mazurek – liderka Wspólnoty
Być doskonałym na miarę Boga!
Być podobnie jak Bóg wielkim w miłości!

Wydarzenia związane ze śmiercią papieża Jana Pawła II wzbudziły w wielu ludzkich sercach tęsknotę za prawdziwym dobrem za miłością i świętością. Chęć bliższego przyjrzenia się osobowości i nauczaniu Ojca Świętego, poszukiwanie sposobów życia według ewangelicznych wartości, spowodowały, że narodziła się myśl założenia w parafii Świętego Krzyża, wspólnoty młodzieżowej im. Jana Pawła II.
Sens i cel istnienia wspólnoty można oddać za pomocą słów naszego Patrona: ?Chodzi o to, żeby Kościół i każda parafia przemieniała się we wspólnotę braci i sióstr, którzy razem podejmują odpowiedzialność za Kościół i za sprawę Ewangelii”. Wychodząc naprzeciw tym słowom pragniemy przygotować się do realizacji tego zadania, poprzez systematyczną formację w duchu Ewangelii Jezusa Chrystusa, w oparciu o nauczanie i styl duszpasterski Ojca Świętego.
W 1979 roku w Częstochowie papież powiedział: ?niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś Ty sam – każdy, każda. Tego nas uczy Chrystus o każdym z nas i dlatego wam, młodym nie wolno stracić z Nim kontaktu, nie wolno zgubić Jego wejrzenia, bo jeśli by to się stało, przestaniecie wiedzieć kim jesteście, przestaniecie odczuwać jakim skarbem jest każdy z was, życie każdego z was, osobowość każdego z was – jedyna, niepowtarzalna”. Jesteśmy przekonani, ze tylko człowiek, który zna swoją godność może odkryć jaw drugim człowieku i we wspólnocie z innymi budować cywilizację miłości.

Artykuły

Jan Paweł II - Mistrz modlitwy
Wielki Pielgrzym z różańcem w ręku cz. I
Wielski Pielgrzym z różańcem w ręku cz. II
Wielki Pielgrzym z różańcem w ręku cz. III