Grób Pański

Grób Pański 2018

Pomysł i realizacja: Stanisława Brzozowska i ks. Sylwester Brzozowski


Grób Pański 2017
Hasło Grobu Pańskiego to słowa Chrystusa:

Nikt nie przychodzi po Ojca – jak tylko przeze Mnie.

Nauka o Królestwie Bożym zajmuje centralne miejsce w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Pojawia się ono wraz z przyjściem Jezusa w wyznaczonym przez Boga czasie, w którym zaczął realizować się Boży plan odkupienia upadłej ludzkości i nadawanie człowiekowi godności przybranego dziecka Bożego na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Królestwo Boże ujrzą Ci, którzy uwierzą w głoszoną przez Jezusa Ewangelię i odwrócą się od nieprawości. A więc Królestwo Boże musi zapanować najpierw we wnętrzu, w sercu człowieka, aby mógł skorzystać z jego bogactwa, i tym bogactwem dzielić się z innymi. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.”

Rozpowszechnianiu Królestwa Bożego służy głoszenie Ewangelii Chrystusowej czyli dobrej nowiny o zbawieniu i rozpoczęciu panowania Tego Królestwa. (Mk,Mt).

Królestwo Moje jest nie z tego świata.” – Idźcie i głoście – jest Ono otwarte dla wszystkich ale uczestniczenie w Nim wymaga nawrócenia, a także naśladowania postawy Chrystusa.

Widzialnym i przejściowym obliczem Królestwa Bożego na ziemi jest Kościół. Zbawiciel wręczył Św. Piotrowi klucze do Domu Ojca. (Mt.)

Wizualizacja hasła.

Architektura Grobu jest zbudowana na planie trójkąta, utrzymana w pogodnej kolorystyce, prezentuje misterium zbawienia.

1. Krzyż z napisem: Nie lękajcie się ! Wierzcie.

Zawiera sedno relacji z Bogiem. Lęk sprawia, że człowiek ufa jedynie sobie, stawia mu w relacji człowiek – Bóg. Wierz – bo Bóg jest Miłością. Wiara jednoczy z Bogiem, zbawia, daje szczęście.

Słowa Jezusa kierują myśli ku nadchodzącej pełni Królestwa Ojca by otworzyć nas – ludzi na wieczność.

2. Ryba – symbolem ryby Jezus posłużył się wiele razy:

– do wybranych rybaków powiedział „Pójdźcie za mną a uczynię was rybakami ludzi” (Mt);

– przejętego Piotra pocieszał: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił” (Łk);

– rzeszę ludzi głodnych, słuchających Go nakarmił chlebem i rybami przez cudowne rozmnożenie;

– pieczoną rybę przygotował uczniom czekając na nich po zmartwychwstaniu;

– pierwsi Chrześcijanie otaczali ten symbol wielkim szacunkiem. Znak ten kojarzyli z chrztem poprzez zanurzenie w wodzie aby stać się nowym człowiekiem. A umocnieni eucharystią mają życie łaski uświęcającej i nie dosięga ich śmierć druga.

– Brama Ryba to również lednicki Ołtarz Główny – jest symbolem Jezusa Chrystusa ICHTIS – w jęz. gr. – ryba. Każda kolejna litera oznacza: Jezus Chrystus Syn Boga Zbawiciel. Brama ryba symbolizuje drogę Trzeciego Tysiąclecia – trzeba ją przekroczyć – aby dojść do Chrystusa. (w 2016 r. została ogłoszona przez Prymasa Polski, abp. W. Palaka – Bramą Miłosierdzia). Chrystus powiedział: „Ja jestem bramą, jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony”.

Wybudowana z inicjatywy dominikana ojca Jana Góry ma wymiar 36 m dł i 9 m wysokości. Brama w Naszym Kościele wykonana jest z skali 1:10. Wreszcie ryba jest ważnym symbolem biblijnym związanym z prorokiem Jonaszem, który złamał nakaz Boży bo bał się okrutnych Syryjczyków. We wnętrznościach ryby Jonasz przebywał przez trzy dni i trzy noce. Gdy zrozumiał swój grzech nieposłuszeństwa wobec Boga, modlił się do Stwórcy i uzyskał przebaczenie. „Pan nakazał rybie i wyrzuciła go na ląd” (ks. Jonasza).

Jonasz udał się do Niwy i tam głosił Słowo Boże. Przypowieść o Jonaszu uświadamia nam, że prawda nie jest tylko dla niego samego, że trzeba ją głosić także innym ludziom, nawet gdyby byli wrogami. W ten sposób uczy współczucia i daje nadzieję na Boży kształt świata.

3. Tafla lustrzana w kształcie trójkąta – ma znacznie dwojakie: symbolizuje spokojne wody morza, bo Jonasz pokonał strach i wypełnił wolę Pana oraz jest symbolem obecności Boga Ojca – Syna i Ducha Św.

4. Anioły w Królestwie Niebieskim – pełnią różnorakie funkcje i pośredniczą między Bogiem a ludźmi. Archanioł Gabriel – zwiastuje Maryi poczęcie Syna Bożego. Aniołowie służą Jezusowi w czasie 40 dni kuszenia (Mt).

– anioł pociesza Chrystusa i pokrzepia Go przed męką w Ogrodzie Oliwnym (Łk 23-43).

– przy grobie Jezusowym zapewniają o Jego zmartwychwywstaniu a przy wniebowstąpieniu zapowiadają Jego powtórne przyjście w chwale. Sam Chrystus mówi: „Powiadam Wam, radość powstaje u Aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”. Zaznacza, że to Aniołowie zwołają ludzi na Sąd Ostateczny, a On jako Sędzia, zjawi się tam otoczony Aniołami.

– Nasz Anioł Stróż jest uosobnieniem Opaczności Boskiej w stosunku do każdego z nas osobno.

5. Przenajświętszy Sakrament uobecnia Jezusa w naszym życiu.

6. Biblia – droga do zgłębienia prawd Bożych.

7. Klucz – symbolizuje, że Królestwo Boże otwarte jest dla wszystkich, ale uczestniczenie w nim wymaga nawrócenia i naśladowania postawy Jezusa Chrystusa – „Zaprawdę, Powiadam Wam, jeśli się nie odmienicie, i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego (Mt 18,3-4 J 3,1-3).

Pomysł i realizacja: Stanisława Brzozowska i ks. Kamil Zaborek