Kontakt

Proboszcz:

Ks. dr Marian Duma
mduma1922@gmail.com

p.duma@diecezja.lublin.pl
tel. 814726439

Wikariusze:

ks. mgr Andrzej Andruszak tel. 814726080
ks. mgr Andrzej Magier tel. 814726080
Ks. mgr Jerzy Muciek tel. 814726080

Rezydenci:

Ks. dr hab.Tomasz Duma KUL

Penitencjarz Świętokrzyski:

Ks.prałat Aleksander Siwek długoletni proboszcz /30 lat / parafii Stary Zamość.

Parafia p.w. Świętego Krzyża

20-337 Lublin, ul. Pogodna 7
tel. 814726080
e-mail: swkrzyz7@gmail.com

KONTO PARAFIALNE
PKO BP 28 1020 3150 0000 3302 0041 6438