Kontakt

Proboszcz:
Ks. dr Marian Duma
mduma1922@gmail.com
p.duma@diecezja.lublin.pl
tel. 533 475 103

Wikariusze:
ks. mgr Andrzej Andruszak tel. 533 475 103
ks. lic. Jakub Filipowicz tel.533 475 103

Rezydent:
Ks. dr hab.Tomasz Duma prof. KUL

 

Parafia p.w. Świętego Krzyża
20-337 Lublin, ul. Pogodna 7
tel. 533 475 103
e-mail: swkrzyz7@gmail.com

KONTO PARAFIALNE
PKO BP 28 1020 3150 0000 3302 0041 6438