Honorowa Straż Najświętszego Sakramentu

BRACTWO CZCICIELI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Wiara święta poucza, a myjesteśmy zobowiązani wierzyć, że w Hostii konsekrowanej jest pod postacią chleba realnie Jezus Chrystus. ( św.Alfons Maria de Liguori )

Jedną z najpopularniejszych form kultu eucharystycznego jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia zachęca wszystkich do sprawowania Ofiary Eucharystycznej i oddawania Jezusowi obecnemu w Eucharystii czci poprzez adorację ze wskazaniem potrzeby duchowości eucharystycznej na wzór Maryi – ?Niewiasty Eucharystii?.
Inicjatorem powstania wspólnoty był sam Pan Jezus posługujący się wiernymi z Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Jego pragnienie bycia, jak najbliżej swoich dzieci, pomagania im, dawania nadziei i miłości dało początek zawiązania wspólnoty bractwa Czcicieli Najświętszego Sakramentu.
W kościele p.w. Świętego Krzyża w Lublinie przy ul. Pogodnej 7, adoracja Najświętszego Sakramentu została zainicjowana 4 lipca 2003r. i czuwa nad nią Bractwo Czcicieli Najświętszego Sakramentu.
Członkami Bractwa są osoby należące do wspólnoty Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Neokatechumenatu, Akcji Katolickiej, Bractwa Krzyża Świętego, Legionu Maryi, Legionu Matki Łaski Bożej oraz wierni chcący spotkać się z Bogiem przebywającym w Sakramencie ołtarza, aby oddać mu cześć i uwielbienie.

Kult adoracji odbywa się w formie cichej indywidualnej modlitwy dogodnej dla osoby adorującej np. rozmyślania, modlitwy ustnej, lub kontemplacyjnej. W czasie adoracji proponowane przez bractwo Czcicieli Najświętszego Sakramentu są rozmyślania ciche nad tekstem np. wg św. Alfonsa Marii de Liguori ?Nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu?.

W swej modlitwie czciciele wpatrują się w Matkę Najświętszą zwracając się do Maryi, aby pokazywała jak patrzeć z miłością na Jej Syna, jaka rozpalała i nadal rozpala Jej Serce.

Adoracje Najświętszego Sakramentu stanowią niepowtarzalne przeżycie i niezwykle ważne doświadczenie duchowe dla wiernych. Każda osoba znajdująca czas dla Jezusa w Najświętszym Sakramencie, aby trwać przed Nim w postawie uwielbienia, szuka Jego samego, gdyż jest On tu Naszym Bogiem, Panem, Stwórcą, Zbawicielem i najlepszym Przyjacielem. Nie szuka Go po to, by coś otrzymać, lecz by być usłyszanym i aby móc się w Niego wsłuchiwać.
Celem naszej młodej wspólnoty jest trwanie przed Jezusem Chrystusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, kochanie Boga i ludzi miłością Chrystusa naśladując Jezusa poprzez Maryję w życiu codziennym.

Opiekunem grupy liczące 34 osoby jest ks. proboszcz dr Marian Duma.

Modlitewna adoracja przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odbywa się w każdy piątek w godz. 800-1800. Osoby deklarujące chęć czuwania pełnią tę zaszczytną funkcję o wyznaczonej dogodnej dla siebie godzinie.

ZAPROSZENIE
W Najświętszym Sakramencie w kościele p.w Świętego Krzyża w Lublinie czeka na Ciebie kochający Bóg. Możesz Tam przyjść na rozmowę bez obawy i niepokoju , jak do ukochanego przyjaciela .
Jezus Chrystus w Sakramencie ołtarza w każdy piątek, chce ofiarować Ci liczne dobrodziejstwa i łaski, nie odpychaj ich.
PAN JEZUS OCZEKUJE CIEBIE I ZAPRASZA
Serdecznie zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy piątek przez jedną wybraną godzinę danego dnia.

Kontakt z odpowiedzialną za grafik adoracji: Janina Kotowicz tel kom.888-108-162; email: kotjan@vp.pl

 

„ Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze
I zegnijmy kolana przed Panem,
Który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
A my ludem Jego pastwiska
I owcami w Jego ręku”
Ps 95

Bractwo czci Najświętszego Sakramentu przeksztalciło się w Honorową Straż.

Pragnienie adoracji Najświętszego Sakramentu zrodziło się w sercach kobiet ze Wspólnoty Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Janiny Kotowicz i Wiktorii Szeregi. Gorąco modliły się do Pana Jezusa o możliwość Jego adoracji w naszym kościele. Podzieliły się swoimi marzeniami z ks. Proboszczem dr Marianem Dumą i nie ustawały w modlitwie w tej intencji. Ksiądz Proboszcz wyraził zgodę na adorowanie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie raz w tygodniu, w piątek (w czasie: od porannej do wieczornej Mszy Świętej). Było to 4 lipca 2003 roku. Pan Jezus był wystawiony w monstrancji do publicznej adoracji. Opiekę duszpasterską nad powstającą Wspólnotą sprawował ksiądz Proboszcz.
Siostra Janina Kotowicz troszczyła się żeby Pan Jezus nie był sam, dlatego prowadziła rejestr i grafik osób adorujących. Przez 10 lat Pan Jezus był adorowany przez członków Wspólnoty Ruchu Rodzin Nazaretańskich, a także przez parafian.
W sercach adorujących rodziła się potrzeba przebywania z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie nie tylko w piątki ale codziennie, również w nocy. Modlili się o tę łaskę, a modlitwy i pragnienia zostały wysłuchane. Wolą Bożą stało się, że w naszym kościele powstała Kaplica Wieczystej Adoracji, jedna z dziesięciu istniejących w tym czasie w całej Polsce.
17 kwietnia 2014 roku, w Wielki Czwartek – w dniu poświęconym Eucharystii i Kapłaństwu rozpoczęła się Wieczysta Adoracja w Parafii Świętego Krzyża w Lublinie.
Kaplica Wieczystej Adoracji mieści się w kruchcie Kościoła. Jej wnętrze zostało zaprojektowane i wykonane na wzór kaplicy w kościele Świętego Piotra – In Gallicantu, w Jerozolimie, gdzie według tradycji przekazanej przez Ojców Asumpcjonistów przetrzymywany był Pan Jezus podczas nocnych godzin z wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Na ścianach Kaplicy znajdują się kamienie z różnych miejsc Ziemi Świętej, przywiezione przez pielgrzymujących parafian. Każdy wierny przebywający na adoracji Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie może dotknąć poszczególnych kamieni i niemalże poczuć klimat palestyńskiej ziemi, którą uświęciły stopy naszego Pana.
Adoracja i postawa uwielbienia Jezusa Eucharystycznego w Kaplicy Wieczystej Adoracji odbywa się w formie cichej indywidualnej modlitwy. Wierni czciciele przychodzą do kaplicy, aby tutaj trwać przed Najświętszym Sakramentem, szukać Boga i w Niego się wsłuchiwać.
Od września 2014 roku do czerwca 2017, opiekunem Wspólnoty Czcicieli Najświętszego Sakramentu był ks. Kamil Zaborek, teraz naszą Wspólnotą opiekuje się ks. Jerzy Muciek.
Od samego początku powstania Kaplicy Wieczystej adoracji, do wakacji 2015 roku Janina Kotowicz prowadziła rejestr, całą dokumentację, grafik osób adorujących Pana Jezusa. Ciężka nieuleczalna choroba uniemożliwiła Jej tę służbę. Obowiązki przejęła Maria Bocheńska a pomagają Jej: Krystyna Socha, Teodora Sadowska, Bogusława Cebulak i Lidia Połomska.
Aktualnie, nasza Wspólnota liczy 176 stałych członków w tym 16 małżeństw i 16 osób adorujących Pana Jezusa dwa razy w tygodniu.
Formacja naszej Wspólnoty zakłada zebranie raz w miesiącu, poprzedzone Mszą Świętą dziękczynno-ekspiacyjną. Podczas spotkań słuchamy konferencji wygłaszanej przez Kapłana a następnie dzielimy się świadectwami z własnego życia jakie dokonują się dzięki adorowaniu Pana Jezusa w Kaplicy Wieczystej Adoracji.

„ O Więźniu Miłości, zamykam swoje biedne serce
W tym tabernakulum, aby Cię nieustannie, dzień i noc
Adorowało…
Ty, o Panie, odchodząc z tej ziemi, chciałeś pozostać
z nami i pozostawiłeś sam siebie w Sakramencie Ołtarza
i otworzyłeś nam na rozcież miłosierdzie swoje.”
Siostra Faustyna, Dzienniczek, 80, 1747

Opracowala Pani Prof. Anna Kapusta na podstawie relacji Pani Marii Bocheńskiej odpowiedzialnej za HSNS

AD 2017

Poświęcenie sztandaru i szarf Honorowej Straży Najświętszego Sakramentu

   Wspólnota Honorowej Straży Najświętszego Sakramentu przy parafii pw. Świętego Krzyża w Lublinie 20 maja 2018 r. przeżywała bardzo ważny dzień. W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego ksiądz biskup Józef Wróbel poświęcił sztandar HSNS i szarfy dla członków straży. Podczas uroczystej Mszy św. o godzinie 12, w dniu wizytacji kanonicznej parafii, parafianie należący do wspólnoty, adorujący Najświętszy Sakrament w Kaplicy Wieczystej Adoracji, złożyli przysięgę stania na straży Najświętszego Sakramentu i szerzenia kultu Chrystusa Eucharystycznego.
   Dla wszystkich wiernych zebranych na uroczystej Mszy św. formalne ukonstytuowanie się wspólnoty Honorowej Straży Najświętszego Sakramentu przy parafii pw. Świętego Krzyża było bardzo doniosłym wydarzeniem. Członkowie Honorowej Straży, odmawiając słowa przysięgi, złożyli piękne świadectwo wiary w to, że trwanie w ciszy na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem jest oddawaniem czci Chrystusowi ukrytemu pod postacią Eucharystii oraz okazją do czerpania ze źródła łask. Każdy, kto z najszczerszą miłością, ufnością, w uniżeniu i pokorze przed Bogiem adoruje na kolanach Najświętszy Sakrament, dostępuje błogosławieństwa i potrzebnych darów duchowych. Parafianie ze wspólnoty HSNS, mający zaszczyt nieprzerwanie w dzień i noc, w ramach wyznaczonych godzin, pełnić straż w Kaplicy Wieczystej Adoracji, doświadczają, że trwanie przed Panem Jezusem przynosi błogosławione owoce w ich życiu.
   Podczas uroczystości, w obecności księdza biskupa Józefa Wróbla, księdza proboszcza Mariana Dumy, księdza Jerzego Mućka – opiekuna wspólnoty i księży pracujących w parafii, szarfy jako znak przynależności do straży przyjęło 50 osób. Wspólnotę tworzy ponad 170 stałych członków, w tym kilkanaście małżeństw i osób adorujących Pana Jezusa dwa razy w tygodniu. Pozostali otrzymają szarfy na okoliczność innych uroczystych wydarzeń. Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w parafii pw. Świętego Krzyża w Lublinie rozpoczęła się 16 kwietnia 2014 r. Kaplica Wieczystej Adoracji mieści się w kruchcie kościoła.

Piotr Klejny  HSNS

AD 2018

Poświęcenie sztandaru i szarf Honorowej Straży Najświętszego SakramentuReportaż fotograficzny – GALERIA