Bractwo Krzyża Św.

  • Bractwo Świętego Krzyża w naszej parafii powstało na początku września 1998 r. z inspiracji proboszcza parafii ks. Mariana Dumy. Na swojego patrona wspólnota przyjęła św. Ojca Pio.
  • 14 wrzesnia 1998r. w czasie uroczystości odpustowych w kościele Św. Krzyża, ks. bp. Mieczysław Cisło poświęcił krzyże jubileuszowe dla kilku sąsiednich parafii Lublina.

Celem powstania tej wspólnoty była modlitwa polegająca na codziennym rozważaniu Drogi Krzyżowej oraz prowadzenie Krzyża Jubileuszowego nawiedzającego rodziny parafii. Wpisy w kronice świadczą o radości z nawiedzenia Krzyża, o wdzięczności Bogu za doznane łaski, za umocnienie w wierze.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca, po wieczornej Mszy Św. odbywa się w naszym kościele uroczysta adoracja relikwii Krzyża Św. Po adoracji następuje comiesięczne spotkanie Bractwa Krzyża Św. Spotkania kończy wspólna modlitwa w intencji chorych członków wspólnoty i ich rodzin oraz w intencji całej wspólnoty.

Bractwo jest liczną wspólnotą, w pierwszych dniach po powstaniu liczyło kilkanaście osób, a teraz około 30.