Kółka Różańcowe

 • Początek tej pięknej modlitwie wyrastającej z Ewangelii i będącej jej streszczeniem dał przed wiekami św. Dominik.
 • Święto Matki Bożej Różańcowej, obchodzone jest 7 października , ustanowił je Papież Pius V w 1571 r. na pamiątkę zwycięstwa nad potęgą muzułmańską w bitwie pod Lepanto.
 • Ważność i skuteczność tej modlitwy podkreślają objawienia Matki Bożej w Lourdes w 1858 r. i Fatimie w 1917 r.
 • Ukazująca się tam z różańcem w ręku ? Maryja, zaprasza do modlitwy za grzeszników i pokoju na świecie.
 • Ojciec Święty ? Jan Paweł II szczególnie ukochał tę modlitwę o której mówił, że jest ,, ? prawdziwa w swej prostocie i głębi zarazem??.
  Na początku 25 ? roku swojego pontyfikatu ogłasza Rok Różańca / X-2002 ? X-2003/,
  Pisze wspaniały List Apostolski o różańcu i daje Kościołowi do rozważania nową część różańca ? Tajemnice Światła.
 • Odtąd też Wspólnoty Kółek Różańcowych powiększają swój skład do 20- osób w kółku i rozszerzają modlitwę o pięć Tajemnic Światła.
 • Zaszczytnym obowiązkiem Kółek Różańcowych jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego, apostolskich i misyjnych.
 • W naszej parafii Kółka Różańcowe istnieją od początku jej utworzenia, tj. od 1990 r. i obecnie liczą 22 kółka . Pierwszych 13 kółek wywodzi się z parafii Św. Maksymiliana M. Kolbego, następne 9- powstało już w naszej parafii. Kółka noszą imiona obranych patronów, a data święta swojego patrona obchodzona jest w kółku uroczyście, posiadają własny sztandar, dbają o świątynię, starają się wypełniać
  zadania apostolskie wśród chorych i ubogich, stawać w obronie wiary i Kościoła
  na wzór św. Dominika. Wielu członków Kółek Różańcowych uformowanych duchowo przez modlitwę różańcową wchodzi w skład innych wspólnot działających w parafii.
 • W czerwcu 2000r. ? Kółka Różańcowe uczestniczyły w Archidiecezjalnym Kongresie Różańcowym w Wąwolnicy.
 • W październiku ? 2003 r. na zakończenie Roku Różańca przeprowadzone zostały w naszej parafii Rekolekcje Różańcowe.
 • Spotkania Kółek Różańcowych odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 7.30, następuje zmiana tajemnic i intencji modlitewnych pod kierunkiem zelatorów, jest specjalne błogosławieństwo,
  modlitwa za chorych i zmarłych członków i w innych potrzebach Kościoła.
 • Opiekę duszpasterską nad Kółkami Różańcowymi sprawuje Ks. dr Marian Duma ? Proboszcz parafii.
 • W każdym czasie można dołączyć do grona wspólnoty różańcowej w parafii. Druki zapisu są w kiosku parafialnym ? Zapraszamy!
Kółka Różańcowe w parafii Świętego Krzyża:

Św. Stanisława Bp- 8.05,
Św. Jana Chrzciciela- 24.06,
Matki Bożej Królowej Pokoju ? 25.06,
Św. Pawła Ap. ? 29.06,
Św. Weroniki ? 9.07,
Św. Brygidy ? 27.07,
Św. Anny i Joachima ? 27.07,
Św. Marty ? 29.07,
Św. Dominika ? 8.08,
Św. Edyty Stein ? 9.08,
Św. Maksymiliana M. Kolbego ? 14.08,
Św. Bernarda ? 20.08,
Św. Moniki ? 27.08,
Bł. Matki Teresy z Kalkuty ? 5.09,
Św. Stanisława Kostki ? 18.09,
Św. Michała Archanioła- 29.09,
Św. Faustyny Kowalskiej ? 5.10,
Św. Jadwigi Śląskiej ? 16.10,
Św. Elżbiety ? 5.11,
Niepokalanego Poczęcia NMP I,,
Niepokalanego Poczęcia NMP II ? 8.12,
Św. Jana Apostola – 27.12.