Rok wiary 2012/2013

Od 11 października AD 2012, w rocznicę otwarcia II Soboru Watykańskiego do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata AD 2013.
Rok wiary 2012 / 2013

Kafarnaum – pomnik św. Piotra

ks. prof. Walerian Słomka

Katecheza I, 07.10.2012

Katecheza II, 04.11.2012

Katecheza III, 02.12.2012

Katecheza IV, 06.01.2013

Katecheza V, 03.02.2013

Katecheza VI, 03.03.2013

Katecheza VII, 07.04.2013

Katecheza VIII, 05.05.2013

Katecheza IX, 02.06.2013