Neokatechumenat

Dziękuję Bogu za radość waszej wiary i żar Waszego świadectwa chrześcijańskiego.?

Papież Franciszek podczas spotkania z Drogą Neokatechumenalną. Watykan, 1 lutego 2014

Trochę historii…
* Początek lat 60 – pierwsza wspólnota powstaje w slumsach Madrytu
* W Lublinie pierwsze wspólnoty powstały ćwierć wieku temu

* IV 1996 r. zawiązała się w naszej parafii wspólnota neokatechumenal

W dzisiejszym świecie najczęściej otrzymujemy chrzest jako małe dzieci. Nie doświadczamy w związku z tym szczególnego czasu przygotowania do tego sakramentu – katechumenatu, który był udziałem pierwszych chrześcijan. Dar Kościoła, jakim jest Droga Neokatechumenalna daje nam możliwość przeżycia katechumenatu pochrzcielnego, podczas którego odkrywamy sens wiary chrześcijańskiej, że Bóg to nie abstrakcyjna rzeczywistość, że Jego miłość realizuje się w życiu każdego, bez wyjątku. W Liturgii Słowa, Eucharystii i Wspólnocie odwołując się do wielu Tradycji pierwotnego Kościoła, doświadczamy miłości i potęgi Zmartwychwstałego Boga działającego w życiu każdego z nas. We wspólnotach Drogi Neokatechumenalnej stan zamożności, wiek czy poziom wykształcenia nie mają znaczenia, co możliwe jest jedynie w relacji z Chrystusem Zmartwychwstałym.

„Katechumeni pierwszych wieków stanowili rzeczywistość bardzo ważną w Kościele. Myślę, że to, co oni czynili dla wiary, dla Kościoła w tamtej epoce to dziś czynią Wspólnoty Neokatechumenalne”
Jan Paweł II

 

Wspólnota neokatechumenalna powstaje w parafii przez głoszenie
„Katechez zwiastowania”
„Katechezy zwiastowania? skierowane są do dorosłych i młodzieży szukających osobistego spotkania z żywym Bogiem, odkrycia drogi osobistej wiary w Jezusa Chrystusa, pragnących poznać i doświadczyć bezinteresowną miłość Boga do każdego z nas. Często dopiero doświadczenie głębokiego kryzysu egzystencjalnego, brak sensu życia, konflikty w rodzinie, małżeństwie, choroba kogoś bliskiego czy inne trudne doświadczenie, które uzmysławia nam naszą niemoc i kruchość skłaniają do poszukiwania Boga i Jego miłosiernej miłości. Te ?Katechezy zwiastowania? wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, są głoszeniem KERYGMATU ? Dobrej Nowiny o Chrystusie, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał i to przepowiadanie jest uobecnianiem tegoż Żyjącego i Obecnego Pana w Kościele, który tu i teraz przychodzi, aby udzielać nam nowego życia, nowej nadziei i miłości ? udzielać nam swego Ducha Świętego.

Artykuły

Biblia historią mojego życia
Droga Neokatechumenalna