Służba liturgiczna

Zapraszamy do serwisu ministrantów i lektorów

Już od początku istnienia parafii utworzyła się

WSPÓLNOTA MINISTRANTÓW, która rozrasta się z roku na rok. Obecnie liczy ok. 40 ministrantów i 20 lektorów. W pierwszych latach w Służbie Ołtarza były także dziewczęta.

Aktualnie opiekunem ministrantów jest ks. Andrzej Magier. Przygotowuje on zarówno tych najmłodszych do roli ministranta, starszych ministrantów i lektorów. Spotkania wyrabiają silny charakter i prawe sumienie oraz uczą odpowiedzialnego podejmowania obowiązków pełnionych w domu i szkole.

Cykl pracy z ministrantami trwa około 3 lat i kończy się przygotowaniem do funkcji lektora

Artykuły

Strój ministranta i lektora
Szafarze nadzwyczajni Komunii św.
Spis ministrantów i lektorów