Rada duszpasterska

RADA DUSZPASTERSKA PRZY PAR. ŚWiĘTEGO KRZYŻA
POWOŁANA 2017 R.

CZŁONKOWIE Z URZĘDU
1. Ks. Duma Marian – Przewodniczący
2. Ks. Muciek Jerzy – wikariusz
3. Ks. Andruszak Andrzej – wikariusz
4. Ks. Magier Andrzej – wikariusz
5. Mazurek Katarzyna – katechetka
6. Parzyszek Magdalena – katechetka
7. Dyś Rafał – organista
8. Boczek Stanisław – kościelny
9. Grzegorczyk Andrzej – szafarz
10. Kosik Leokadia – Legion Maryi
11. Kwiatkowska Wiesława – RRN
12. Kurpiel Andrzej – Neokatechumenta
13. Stefańska Ewa – Caritas
14. Kasprzyk Jan – II ZFŚ
15. Bochniarz Danuta – KP RM
16. Wlaź Marta – PAK
CZŁONKOWIE RADY Z WYBORÓW
1.Antonik Grzegorz
2.Bednarczyk Renata
3.Krzywicka Teresa
4 Rożek Małgorzata
5 .Rożek Stanisław
6.Wójtowicz Halina
CZŁONKOWIE MIANOWANI
1.Bogacz Ryszard
2.Czakon Wacław
3.Krupa Wojciech
4.Stróżek Helena
5.Kapusta Anna – Zastępca Przewodniczącego
6.Niedźwiedź Czesław