Rodziny Nazaretańskie

1985 r. w Warszawie powstał międzynarodowy ruch apostolstwa rodzin – Ruch Rodzin Nazaretańskich w celu pogłębienia życia Ewangelią w oparciu o komunię z Chrystusem w codzienności.

W ciągu 17 lat Ruch Rodzin Nazaretańskich rozprzestrzenił się na wszystkie kontynenty, istnieje już w ponad 40 krajach.

Fundamentalną zasadą duchowości RRN jest dążenie do życia w komunii z Chrystusem – Odkupicielem. Oznacza to kochanie Boga i ludzi miłością Chrystusa i prowadzi do radykalnego naśladowania Jezusa w Jego pokorze i ubóstwie w aspekcie duchowym oznaczającym wolność od przywiązań i oparcie się na Bogu.
W naszej parafii wspólnota istnieje od 5 lat i liczy 7 osób. Opiekunem jest ks. proboszcz Marian Duma. Spotykamy się w każdą niedzielę o godzinie 18.00. Grupa nasza obejmuje stałą modlitwą całą wspólnotę parafialną Parafii Św. Krzyża.
„Dlatego wszystko, co mnie spotyka, to trudne i bolesne, jak również wielkie szczęście i małe radości i staram się przyjmować jako dar kochającego mnie Ojca. Takie patrzenie pomaga mi wyzbywać się lęku o zdrowie, rodzinę, warunki materialne… Widzę też, ile takich maleńkich cudów codziennie dokonuje Bóg w moim życiu.”

siostra Maria