Świetlica

Kim jesteśmy?

Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza Pod Niebem jest niepubliczną placówką wsparcia dziennego. Od 1999r. funkcjonuje przy Parafii p.w. Św. Krzyża w Lublinie. Istnieje od 1998 roku. Początkowo działała pod opieką Akcji Katolickiej. Świetlica zajmuje sale kościoła. Jest bogato wyposażona i w pełni przystosowana do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich opiekunami. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Placówka utrzymuje się wyłącznie dzięki pomocy Przyjaciół.
Kadrę placówki stanowią profesjonaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, profilaktyki uzależnień, socjoterapii oraz wolontariusze. Współpracują także rodzice.
Zajęcia odbywają się we wszystkie dni robocze. W roku szkolnym w godzinach od 14:00 do 18:00, podczas ferii zimowych i wakacji w godzinach od 10:00 do 14:00. Bardzo często dla podopiecznych organizowane są także dodatkowe imprezy w dni wolne od pracy.

Informacje i zapisy w świetlicy u wychowawców w godzinach pracy placówki.

Co robimy?

* Realizujemy programy opiekuńczo wychowawcze.

* Organizujemy czas wolny dzieciom i młodzieży  przez cały rok dbamy, by dzieci miały możliwość ciekawego spędzania czasu wolnego.
* Pomagamy w nauce codziennie, podczas pracy świetlicy w roku szkolnym; zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin nauki szkolnej oraz wolontariuszy do pomocy dzieciom.

* Prowadzimy zajęcia kompensacyjno  korekcyjne  podczas indywidualnych spotkań pomagamy wyrównywać różnice edukacyjne.

* Pomagamy dzieciom w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych.
* Spotykamy się indywidualnie z dziećmi.

* Prowadzimy warsztaty umiejętności interpersonalnych.

* Organizujemy obozy i kolonie letnie w turystycznie atrakcyjnych miejscach.

* Realizujemy program profilaktyczny  Żyję Zdrowo nastawiony na uczenie
i praktykowanie zdrowego stylu życia, uprawianie sportów, budowanie silnego poczucia własnej wartości i dobrych relacji z ludźmi.

* Prowadzimy bibliotekę. Posiadamy bogaty księgozbiór literatury pięknej, młodzieżowej, religijnej, podręczników szkolnych, encyklopedii, słowników itd. Książki można wypożyczać w godzinach pracy Placówki. Można również skorzystać z nich na miejscu.

* Udzielamy porad rodzicom i opiekunom w sprawach wychowawczych, edukacyjnych, w kwestiach związanych z uzależnieniami i profilaktyką uzależnień.