INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA CZERWIEC 2024

Intencja papieska: Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.
Intencja parafialna: Módlmy o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.